Rekrutacja na Studia podyplomowe - Twoja droga do sukcesu zawodowego! Zapisy w punkcie rekrutacyjnym w Radomiu - Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

Studia podyplomowe to świetna możliwość rozwoju zawodowego. Nasza propozycja jest przeznaczona dla pedagogów, kierowników, nauczycieli i opiekunów, pragnących rozszerzyć swoje kompetencje i wiedzę. Nawiązaliśmy współpracę z prestiżowymi uczelniami, takimi jak Instytut Studiów Podyplomowych, Wyższa Szkoła Pedagogicznych Nauk w Warszawie, Krajowa Szkoła Główna w Gdyni oraz Wrocławska Akademia Nauk Stosowanych. Nasze studia podyplomowe poruszają różnorodne zagadnienia, począwszy od prawa edukacyjnego, poprzez zmiany w systemie nauczania, aż po doskonalenie umiejętności zawodowych. Stosujemy nowatorskie metody dydaktyczne, aby zagwarantować naszym uczestnikom najwyższy poziom kształcenia. Zadowolenie i satysfakcja naszych absolwentów to dla nas najważniejsze.

 

REKRUTACJA
ROK AKADEMICKI 2023/2024

Atrakcyjne warunki studiowania !
Promocja !!! 50 % taniej na drugi wybrany kierunek
Dla absolwentów zniżka 20% taniej

Dokumenty rekrutacyjne:

studenci studiów podyplomowych

 

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

Dokumenty proszę składać osobiście w siedzibie sekretariatu:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

lub elektronicznie w formie skanów przesyłając na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

isp_tabela_oplat_2023

 

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

NAZWA KIERUNKU SEMESTRY Czesne
Biznes i zarządzanie 3 3 300 zł
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA 3 3 300 zł
CHEMIA W SZKOLE 3 3 300 zł
BIOLOGIA W SZKOLE 3 3 300 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole 3 3 300 zł
DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY 3 3 300 zł
Dydaktyka języka obcego-j.angielski 3 3 300 zł
Dydaktyka języka obcego-j. niemiecki 3 3 300 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym 3 3 300 zł
Profilaktyka i terapia uzaleznień 3 3 600 zł
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 3 3 600 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) 3 3 600 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową(surdopedagogika) 3 3 600 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) 3 3 600 zł
Edukacja włączająca 3 3 600 zł
Etyka w szkole 3 3 600 zł
Filozofia w szkole 3 3 300 zł
Fizyka w szkole 3 3 300 zł
Geografia w szkole 3 3 300 zł

Historia w szkole

Historia i teraźniejszość

3 3 300 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 3 300 zł

Integracja sensoryczna

Język polski w szkole

3

3

4 500 zł

3 300 zł

Logistyka w szkole 3 3 300 zł
Logopedia kliniczna 4 5 200 zł
Logopedia ogólna 3 3 300 zł
Matematyka w szkole 3 3 300 zł
Muzyka 3 3 300 zł
Pedagogika leczniczo- terapetyczna 3 3 600 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną- pedagogiczną 3 3 300 zł
Pedagogika resocjalizacyjna 3 3 600 zł
Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 3 300 zł
Pedagogika sztuki- plastyka w szkole 3 3 300 zł

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

3

3 300 zł
Przyroda w szkole 3 3 300 zł
Socjoterapia 3 3 300 zł
Technika w szkole 3 3 300 zł

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3

3

3 600 zł

3 3900 zł

Terapia rodzin 3 3 300 zł
Trener w oświacie 3 2 500 zł
Wczesne nauczanie języka obcego- język angielski 3 3 300 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 3 600 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 3 900 zł
Wiedza o społeczeństwie 3 3 300 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 3 300 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 3 300 zł
Zarządzanie w oświacie 2 2 500 zł
Kierunki pozostałe
Administracja publiczna 2 2 500 zł
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 2 2 500 zł
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 2 500 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 2 500 zł
Logistyka 2 2 500 zł
Organizacja pomocy społecznej 2 2 500 zł
Rolnictwo 2 2 500 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 2 500 zł
Zarządzanie w biznesie 2 2 500 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 2 500 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 2 500 zł
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2 2 500 zł
Ochrona środowiska 2 2 500 zł

Więcej w aktualny WWW-informator-2023-czerwiec

informacja o nowościach

Executive Master of Business Administration MBA

Studia EMBA są odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy menedżerów, którzy muszą dostosować swoją pracę do nowych wymagań i coraz dynamiczniej zmieniającego się świata biznesu. W szczególności ważne są kompetencje w zakresie komunikacji, korzystania z nowych narzędzi pracy zdalnej oraz wykorzystywanie w biznesie nowych mediów.

Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej. Studia te przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla. Celem studiów Executive Master of Business Administration jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Zajęcia trwają dwa semestry, odbywają się w trybie weekendowym co 3 tygodnie na platformie Microft Teams.

W roku akademickim 2023/2024 obowiązuje cena promocyjna – 7400 PLN za całe studia.

Istnieje możliwość opłat ratalnych (2 i 4 raty).

Studia MBA mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Możliwości dofinansowania studiów MBA Executive z EFS

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Do 100% dofinansowania dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym

Informacje: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

– Fundusz Pracy

Do 100% dofinansowania dla osób zatrudnionych lub poszukujących pracy w sektorze publicznym i prywatnym ( w zależności od Urzędu Pracy)

Informacje: Odpowiedni do miejsca zamieszkania Urząd Pracy

– Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania

Do 60-80% dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, dofinansowanie dla pracowników sektora prywatnego MŚP ( Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

Informacje: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

– Akademia Menadżera

Do 80% dofinansowania dla pracowników sektora prywatnego MŚP ( Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

Informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

– PEFRON

Do 4000zł dofinansowanie na studia w tym MBA; Program Aktywny Samorząd Moduł II dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o średniej lub znacznej niepełnosprawności. Informacje: www.pfron.org.pl

– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości FRP Nieoprocentowane pożyczki

Nieoprocentowane pożyczki na studia podyplomowe, w tym MBA ze środków EFS.

Ukończenie studiów daje możliwość umorzenia części pożyczki

Informacje: https://open.frp.pl/