Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu

Placówka posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy do współpracy z

Ośrodkiem Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu.

W ofercie doskonalenia, którą Państwu proponujemy znajduje się szeroka tematyka związana zarówno z analizą i interpretacją prawa oświatowego, zmianami w systemie oświaty, które aktualnie wdrażane są  szkołach i placówkach oświatowych oraz projektowanymi przez MEN rozwiązaniami.

Prowadzimy kursy, szkolenia, warsztaty dla całych rad pedagogicznych. Organizujemyje  w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły czy placówki. Zajęcia prowadzą doświadczeni eksperci, liderzy zmian przygotowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ewaluatorzy, autorzy publikacji dla nauczycieli, w tym podręczników szkolnych, metodycy i konsultanci.

Podczas warsztatów i kursów proponujemy konstruowanie kart indywidualnych potrzeb ucznia, planów działań wspierających i indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, doskonalenie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa oświatowego oraz prawa w oświacie i wielu innych obszarów doskonalących warsztat pracy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców.

Jesteśmy otwarci na prośby szkół i placówek dotyczące potrzeb szkoleniowych.

Zgłoszenia na formy doskonalenia przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Po zgłoszeniu interesującego Państwa tematu zaproponujemy termin i prowadzącego zajęcia.W przypadku doskonalenia skierowanego do całej rady pedagogicznej danej szkoły, istnieje również możliwość uzgodnienia ceny.

Zapraszamy Państwa do współpracy i zapewniamy o wysokiej jakości naszych usług.

                                                                                                                                 Dyrekcja OKKO

 

Przydatne linki

 

cww trust seal