Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

REKRUTACJA

Rok akademicki 2023/2024

Studia MBA Executive skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności do kadry zarządzającej. Studia MBA Executive oparte są na międzynarodowych standardach. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Quality Excellence wdrożona w modułach kursów MBA. Studia MBA Executive realizowane są w języku polskim. Absolwenci studiów MBA otrzymują dyplom uznawany na całym świecie. W Polsce dyplom MBA uprawnia posiadacza do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz.735).

Więcej informacji znajdziesz broszura-A5-202201-02-www

Dokumenty rekrutacyjne:

– dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich

.-Kwestionariusz-osobowy-MBA-2021-2

– potwierdzenie wpłaty wpisowego 150 zł

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie ośrodka ( Czarnoleska 10 w Radomiu) lub elektronicznie w formie skanów wysyłając na adres mailowy- sekretariat@okko.edu.pl