Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w Warszawie

 

Rekrutacja na semestr wiosenny już trwa !

 

Atrakcyjne warunki studiowania

Promocja !!! 50 % taniej na drugi wybrany kierunek

Nowość !!! Wygodna forma studiowania przy wsparciu platformy E-learningowej

Zapisy:

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Umowa studenta studiów podyplomowych 2019-20 WSNP

Wpisowe za studia podyplomowe wynosi 100 zł ( 1 kierunek)

Wpisowe można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‚ kierunek’

Dokumenty należy składać w siedzibie sekretariatu:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

KIERUNKI PEDAGOGICZNE
NAZWA KIERUNKU SEMESTRY Czesne za semestr
Andragogika 2 1 200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1 000 zł
Chemia w szkole 3 1 000 zł
Biologia w szkole 3 1 000 zł
Coatching i tutoring w szkole 2 1 750 zł
Doradztwo zawodowe 3 1 000 zł
Dydaktyka języka obcego 3 1 000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000 zł
Nauczanie j. polskiego jako obcego i drugiego 3 1 000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1 200 zł
Etyka w szkole 3 1 000 zł
Filozofia w szkole 3 1 000 zł
Fizyka w szkole 3 1 000 zł
Geografia w szkole 3 1 000 zł
Grentologia  i opieka nad osobami starszymi 2 1 200 zł
Historia w szkole 3 1 000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 000 zł
Język polski w szkole 3 1 000 zł
Logistyka w szkole 3 1 000 zł
Logopedia 4 1 300 zł
Matematyka w szkole 3 1 000 zł
Pedagogika terapeutyczno-lecznicza 3 1 200 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  z pomocą psychologiczną- pedagogiczną 3 1 000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1 200 zł
Pedagogika sztuki- plastyka w szkole 3 1 000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 1000 zł
Przyroda w szkole 3 1 000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 200 zł
Socjoterapia 3 1 000 zł
Technika w szkole 3 1 000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1 300 zł
Terapia rodzin 3 1 000 zł
Trener w oświacie 2 1 200 zł
Wczesne nauczanie języka obcego 3 1 000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 200 zł
Wiedza o społeczeństwie 3 1 000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 000 zł
Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł
Kierunki Administracyjne
Administracja publiczna 2 1 200 zł
E- administracja 2 1 200 zł
Kontrola zarządcza 2 1 200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1 200 zł
Samorząd terytorialny 2 1 200 zł
Kierunki pozostałe
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200 zł
Logistyka 2 1 200 zł
Rolnictwo 2 1 200 zł
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną  Pracy 2 1 200 zł
Zarządzanie w biznesie 2 1 200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1 200 zł

Więcej w aktualny  informator-2020