fbpx
Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w Warszawie

 

Rekrutacja  trwa !

 

Atrakcyjne warunki studiowania

Promocja !!! 50 % taniej na drugi wybrany kierunek

Nowość !!! Wygodna forma studiowania przez platformę E-learningową

 

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe

Jak się zapisać?

KIERUNKI PEDAGOGICZNE
NAZWA KIERUNKU SEMESTRY Czesne za semestr
Andragogika 2 1 200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1 000 zł
Chemia w szkole 3 1 000 zł
Biologia w szkole 3 1 000 zł
Coatching i tutoring w szkole 2 1 750 zł
Doradztwo zawodowe 3 1 000 zł
Dydaktyka języka obcego 3 1 000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000 zł
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1 000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1 200 zł
Etyka w szkole 3 1 000 zł
Filozofia w szkole 3 1 000 zł
Fizyka w szkole 3 1 000 zł
Geografia w szkole 3 1 000 zł
Grentologia  i opieka nad osobami starszymi 2 1 200 zł
Historia w szkole 3 1 000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 000 zł
Język polski w szkole 3 1 000 zł
Logistyka w szkole 3 1 000 zł
Logopedia 4 1 000 zł
Matematyka w szkole 3 1 000 zł
Pedagogika lecznicza 3 1 000 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  z pomocą psychologiczną- pedagogiczną 3 1 000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu 3 1 000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 800 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1 000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1 000 zł
Pedagogika sztuki- plastyka w szkole 3 1 000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł
Przyroda w szkole 3 1 000 zł
Resocjalizacja 3 1 000 zł
Socjoterapia 3 1 000 zł
Technika w szkole 3 1 000 zł
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej 3 1 200 zł
Terapia rodzin 3 1 000 zł
Trener w oświacie 2 1 200 zł
Wczesne nauczanie języka obcego 3 1 000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 000 zł
Wiedza o społeczeństwie 3 1 000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 000 zł
Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł
Kierunki Administracyjne
Administracja publiczna 2 1 200 zł
E- administracja 2 1 200 zł
Kontrola zarządcza 2 1 200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1 200 zł
Samorząd terytorialny 2 1 200 zł
Kierunki pozostałe
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200 zł
Logistyka 2 1 200 zł
Rolnictwo 2 1 200 zł
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną  Pracy 2 1 200 zł
Zarządzanie w biznesie 2 1 200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1 200 zł

Więcej w katalog studia podyplomowe 2019