Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

              

 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022\2023

TRWA !

Atrakcyjne warunki studiowania !

Promocja !!! 50 % taniej na drugi wybrany kierunek

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

Dokumenty proszę składać w siedzibie sekretariatu:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

lub elektronicznie w formie skanów przesyłając na adres mailowy: sekretariat@okko.edu.pl

KIERUNKI PEDAGOGICZNE
NAZWA KIERUNKU SEMESTRY Czesne za semestr
Biznes i zarządzanie 3 1 100 zł
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA 3 1 000 zł
CHEMIA W SZKOLE 3 1 100 zł
BIOLOGIA W SZKOLE 3 1 100 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole 3 1 000 zł
DORADZTWO ZAWODOWE 3 1 000 zł
Dydaktyka języka obcego-j.angielski 3 1 000 zł
Dydaktyka języka obcego-j. niemiecki 3 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym 3 1 000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1 200 zł
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową(surdopedagogika) 3 1 200zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) 3 1 200zł
Edukacja włączająca 3 1 200 zł
Etyka w szkole 3 1 100 zł
Filozofia w szkole 3 1 100 zł
Fizyka w szkole 3 1 100 zł
Geografia w szkole 3 1 100 zł
Gry i grywalizacja w edukacji 2 2 200 zł
Historia w szkole

Historia i teraźniejszość

3 1 100 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 100 zł
Język polski w szkole 3 1 100 zł
Logistyka w szkole 3 1 000 zł
Logopedia kliniczna 4 1 300 zł
Logopedia ogólna 3 1 300 zł
Matematyka w szkole 3 1 100 zł
Muzyka 3 1 100 zł
Pedagogika leczniczo- terapetyczna 3 1 200 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  z pomocą psychologiczną- pedagogiczną 3 1 000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 200 zł
Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 1000 zł
Pedagogika sztuki- plastyka w szkole 3 1 100 zł
Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

3 1 000 zł
Przyroda w szkole 3 1 100 zł
Socjoterapia 3 1 000 zł
Technika w szkole 3 1 100 zł
 Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3

3

1 200 zł

1 300 zł

Terapia rodzin 3 1 000 zł
Trener w oświacie 2 1 200
Wczesne nauczanie języka obcego- język angielski 3 1 000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1 300zł
Wiedza o społeczeństwie 3 1 100 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 100 zł
Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł
Kierunki pozostałe
Administracja publiczna 2 1 200 zł
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe 2 1200 zł
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200 zl
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Logistyka 2 1 200 zł
Organizacja pomocy społecznej 2 1200zł
Rolnictwo 2 1200zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie w biznesie 2 1200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1 200zł

Więcej w aktualny informator-online-2022-2023

 

Executive Master of Business Administration EMBA (online)

 

Studia EMBA są odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy menedżerów, którzy muszą dostosować swoją pracę do nowych wymagań i coraz dynamiczniej zmieniającego się świata biznesu. W szczególności ważne są kompetencje w zakresie komunikacji, korzystania z nowych narzędzi pracy zdalnej oraz wykorzystywanie w biznesie nowych mediów.

Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które zajmują, bądź będą zajmować kluczowe stanowiska      w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej. Studia te przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla. Celem studiów Executive Master of Business Administration jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie­zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Zajęcia trwają dwa semestry, odbywają się w trybie weekendowym co 3 tygodnie na platformie Microft Teams.

W roku akademickim 2022/2023 obowiązuje cena promocyjna – 7400 PLN za całe studia.

Istnieje możliwość opłat ratalnych (2 i 4 raty).

Studia MBA mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych. 

Możliwości dofinansowania  studiów MBA Executive z EFS

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Do 100% dofinansowania dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym

Informacje: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

– Fundusz Pracy

Do 100% dofinansowania dla osób zatrudnionych lub poszukujących pracy w sektorze publicznym i prywatnym ( w zależności od Urzędu Pracy)

Informacje: Odpowiedni do miejsca zamieszkania Urząd Pracy

– Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Baza Usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania

Do 60-80% dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, dofinansowanie dla pracowników sektora prywatnego MŚP ( Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

Informacje: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

– Akademia Menadżera

Do 80% dofinansowania dla pracowników sektora prywatnego MŚP ( Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)

Informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

– PEFRON

Do 4000zł dofinansowanie na studia w tym MBA;  Program Aktywny Samorząd Moduł II  dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o  średniej  lub znacznej niepełnosprawności. Informacje: www.pfron.org.pl

– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości FRP Nieoprocentowane pożyczki

Nieoprocentowane pożyczki na studia podyplomowe, w tym MBA ze środków EFS.

Ukończenie studiów daje możliwość umorzenia części pożyczki

Informacje:  https://open.frp.pl/