Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

                         

 REKRUTACJA TRWA !

Rok akademicki 2021/2022

                                                         CZEKAMY NA CIEBIE

 

Atrakcyjne warunki studiowania !

Promocja !!! 50 % taniej na drugi wybrany kierunek

Nowość !!! Wygodna forma studiowania przy wsparciu platformy E-learningowej

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz studia podyplomowe

 

Wpisowe za studia podyplomowe wynosi 100 zł ( 1 kierunek)

Wpisowe można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

Dokumenty należy składać w siedzibie sekretariatu:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

lub mailowo na adres: sekretariat@okko.edu.pl

KIERUNKI PEDAGOGICZNE
NAZWA KIERUNKU SEMESTRY Czesne za semestr
ANDRAGOGIKA 2 1 200 zł
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA 3 1 000 zł
CHEMIA W SZKOLE 3 1 100 zł
BIOLOGIA W SZKOLE 3 1 100 zł
COATCHING I TUTORING W SZKOLE 2 1 750 zł
DORADZTWO ZAWODOWE 3 1 000 zł
Dydaktyka języka obcego-j.angielski 3 1 000 zł
Dydaktyka języka obcego-j. niemiecki 3 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1 200 zł
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) 3 1 200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową(surdopedagogika) 3 1 200zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) 3 1 200zł
Edukacja włączająca 3 1 200 zł
Etyka w szkole 3 1 100 zł
Filozofia w szkole 3 1 100 zł
Fizyka w szkole 3 1 100 zł
Geografia w szkole 3 1 100 zł
Grentologia  i opieka nad osobami starszymi 2 1 200 zł
Historia w szkole 3 1 100 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 100 zł
Język polski w szkole 3 1 100 zł
Logistyka w szkole 3 1 000 zł
Logopedia kliniczna 4 1 300 zł
Logopedia ogólna 3 1 300 zł
Matematyka w szkole 3 1 100 zł
Muzyka 3 1 100 zł
Pedagogika leczniczo- terapetyczna 3 1 200 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  z pomocą psychologiczną- pedagogiczną 3 1 000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 200 zł
Pedagogika środowiskowa 3 1000 zł
Pedagogika sztuki- plastyka w szkole 3 1 100 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 1 000 zł
Przyroda w szkole 3 1 100 zł
Socjoterapia 3 1 000 zł
Technika w szkole 3 1 100 zł
 Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3

3

1 200 zł

1 300 zł

Terapia rodzin 3 1 000 zł
Trener w oświacie 2 1 200
Wczesne nauczanie języka obcego- język angielski 3 1 000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1 300zł
Wiedza o społeczeństwie 3 1 100 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 100 zł
Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł
Kierunki Administracyjne
Administracja publiczna 2 1 200 zł
E- administracja 2 1 200 zł
Kontrola zarządcza 2 1 200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1 200 zł
Samorząd terytorialny 2 1 200 zł
Organizacja pomocy społecznej 2 1200zł
Kierunki pozostałe
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200 zł
Logistyka 2 1 200 zł
Rolnictwo 2 1 200 zł
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną  Pracy 2 1 200 zł
Zarządzanie w biznesie 2 1 200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł

Więcej w aktualny  informator-2020