Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

      Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych  w Warszawie

 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI  2020/2021  TRWA !

                                            CZEKAMY NA CIEBIE

 

Atrakcyjne warunki studiowania !

Promocja !!! 50 % taniej na drugi wybrany kierunek

Nowość !!! Wygodna forma studiowania przy wsparciu platformy E-learningowej

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz studia podyplomowe

Umowa o kształcenie studia podyplomowe

Wysokość opłat

Harmonogram opłat

Zarządzenie Dyrektora

Wpisowe za studia podyplomowe wynosi 100 zł ( 1 kierunek)

Wpisowe można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

Dokumenty należy składać w siedzibie sekretariatu:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

lub mailowo na adres: sekretariat@okko.edu.pl

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Nazwa Kierunku

Semestry Cena (za semestr)
Andragogika 2 1200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000 zł
Biologia w szkole 3 1000 zł
Chemia w szkole 3 1000 zł
Coaching i tutoring w szkole 2 1750 zł
Doradztwo zawodowe 3 1000 zł
Dydaktyka języka obcego – j. angielski 3 1000 zł
Dydaktyka języka obcego – j. niemiecki 3 1000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000 zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 1200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika).. 3 1200 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1200 zł
Edukacja włączająca 3 1200 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1000 zł
Etyka w szkole 3 1000 zł
Filozofia w szkole 3 1000 zł
Fizyka w szkole 3 1000 zł
Geografia w szkole 3 1000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 2 1200 zł
Historia w szkole 3 1000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000 zł
Język polski w szkole 3 1000 zł
Logistyka w szkole 3 1000 zł
Logopedia 3 1300 zł
Logopedia* 4 1300 zł
Matematyka w szkole 3 1000 zł
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 3 1000 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
3 1200 zł
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1200 zł
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1300 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000 zł
Pedagogika resocjalizacyjna 3 1200 zł
Pedagogika sztuki – plastyka w szkole 3 1000 zł
Przedsiębiorczość w szkole 3 1000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 3 1000 zł
Przyroda w szkole 3 1000 zł
Socjoterapia 3 1000 zł
Technika w szkole 3 1000 zł
Terapia rodzin 3 1000 zł
Trener w oświacie 2 1200 zł
Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski 3 1000 zł
Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki 3 1000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1200 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1300 zł
Wiedza o społeczeństwie 3 1000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1000 zł
Zarządzanie w oświacie 2 1200 zł

Kierunki administracyjne

Nazwa Kierunku Semestry Cena (za semestr)
Administracja publiczna 2 1200 zł
E-administracja 2 1200 zł
Kontrola zarządcza 2 1200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200 zł
Samorząd terytorialny 2 1200 zł

Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku Semestry Cena (za semestr)
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1200 zł
Logistyka 2 1200 zł
Rolnictwo 2 1200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200 zł
Zarządzanie w biznesie 2 1200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200 zł

 

Więcej w aktualny  informator-2020