Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

REKRUTACJA TRWA !

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

NOWOŚĆ !!!  Wygodna forma studiowania przy wsparciu platformy e- learning

 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA –  studia jednolite pięcioletnie magisterskie

KOSZT2 100 zł za I i II semestr, 2 300 zł za pozostałe semestry

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie na studia mgr

Pedagogika specjalna – studia jednolite pięcioletnie magisterskie

Do wyboru następujące specjaności:

KOSZT   – 2 100 zł za I i II semestr, 2 300 zł  za pozostałe semestry

Podanie na studia mgr

Tabela opłat 2021/2022

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA

Pedagogika – studia licencjackie 

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności

KOSZT Pedagogika I stopnia – 1 990 zł za I i II semestr;  2 100 zł  za pozostałe semestry

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie na studia licencjackie

* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

Pedagogika – studia magisterskie

KOSZT Pedagogika II stopień- 2 100 zł I i II semestr ; III i IV semestr – 2 300  zł.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie na studia mgr

Prawo – jednolite magisterskie – nowość !

Absolwent jest przygotowany do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej, w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Jest ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach doktorskich.

Program studiów zawiera treści związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, i do pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Studia prawnicze realizowane są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a kształcenie wspomagane jest technikami i metodami nauki na odległość.

Koszt: Prawo: I i II semestr – 2 000 zł, kolejne semestry 2 500 zł.

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

w Chełmie

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Administracja
Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Administracja celno – skarbowa

Cena za semestr I i II  1 680 zł, III, IV, V, VI – 1 890 zł

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Bezpieczeństwo narodowe
Specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Zarządzanie obronnością państwa, Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi, Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu

Cena za semestr  I i II  1 680 zł, III, IV, V, VI – 1 890 zł

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Politologia
Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Media i komunikowanie społeczne, Obsługa ruchu granicznego, Obsługa ruchu lotniczego, Obsługa ruchu turystycznego, Polityka bezpieczeństwa państwa, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa, Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, Polityka migracyjna, Polityka bezpieczeństwa transportu

Cena Cena za semestr  I i II  1 680 zł, III, IV, V, VI – 1 890 zł

Studia I (licencjackie), kierunek: Pedagogika
Specjalności: Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne, Doradztwo zawodowe, Pedagogika kryminologiczno – sądowa, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr  I i II  1 680 zł, III, IV, V, VI – 1 890 zł

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Studia II stopnia (magisterskie), kierunek: Politologia
Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Media i komunikowanie społeczne, Obsługa ruchu granicznego, Obsługa ruchu lotniczego, Obsługa ruchu turystycznego, Polityka bezpieczeństwa państwa, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa, Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, Polityka migracyjna, Polityka bezpieczeństwa transportu

Cena za I i II semestr 1890 zł, III i IV 1 990 zł

Studia II stopnia (magisterskie), kierunek: Pedagogika
Specjalności: Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne, Doradztwo zawodowe, Pedagogika kryminologiczno – sądowa, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za I i II semestr 1890 zł, III i IV 1 990 zł

Studia jednolite magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cena za I i II semestr 1890 zł, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX,X 1 990 zł

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

Szczegółowe informacje: sekretariat@okko.edu.pl   tel. 888 414 247