Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

REKRUTACJA

ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

Wygodna forma studiowania przy wsparciu platformy e- learning

 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

PEDAGOGIKA  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA –  studia jednolite pięcioletnie magisterskie

KOSZT2 100 zł za I i II semestr, 2 300 zł za pozostałe semestry

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Kwestionariusz-WSNP-2023

slubowanie_WSNP

świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości,

kserokopia świadectwo ukończenia szkoły średniej,

4 fotografie  ( 3,5 cm na 4,5 cm)

Wpisowe w wysokości 150 zł

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite pięcioletnie magisterskie

Do wyboru następujące specjaności:

KOSZT   – 2 100 zł za I i II semestr, 2 300 zł  za pozostałe semestry

Kwestionariusz-WSNP-2023

slubowanie_WSNP

świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości

kserokopia świadectwo ukończenia szkoły średniej

4 fotografie ( wym. 3,5 cm na 4,5 cm)

Wpisowe w wysokości 150 zł

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA

PEDAGOGIKA – studia I stopnia licencjackie 

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności

KOSZT Pedagogika I stopnia – 1 990 zł za I i II semestr;  2 100 zł  za pozostałe semestry

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Kwestionariusz-SGK-2023

SLUBOWANIE-SGK

świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości

kserokopia świadectwo ukończenia szkoły średniej

4 fotografie (wym. 3,5 cm na 4,5 cm)

Wpisowe w wysokości 150 zł

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

PEDAGOGIKA – studia II stopnia magisterskie

KOSZT Pedagogika II stopień- 2 100 zł I i II semestr ; III i IV semestr – 2 300  zł.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Kwestionariusz-SGK-2023

SLUBOWANIE-SGK

Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub równoważnych

świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości

4 fotografie ( wym. 3,5 cm na 4,5 cm)

Wpisowe w wysokości 150 zł

Wpisowe za studia można wpłacać przelewem na podany poniżej nr rachunku:

37 1020 4317 0000 5402 0301 7183 w tytule należy podać ‘ kierunek’

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

ADMINISTRACJA

Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Administracja celno – skarbowa

Studia I stopnia licencjackie- Cena za semestr : 1 990 zł

Studia II stopnia magisterskie- cena za semestr- 2 100 zł

 Bezpieczeństwo narodowe
Specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Zarządzanie obronnością państwa, Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi, Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi, Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa

studia I stopnia licencjackie -cena za semestr: 1 990 zł

studia II stopnia magisterskie – cena zasemestr : 2 100 zł

Politologia – studia I stopnia
Specjalności: Dyplomacja i polityka międzynarodowa, Dziennikarstwo,

Cena za semestr – 1 990 zł

Politologia – studia II stopnia 
Specjalności: Administracja publiczna,Media i dziennikarstwo, Polityka bezpieczeństwa państwa, Polityka i biznes

Cena za semestr: 2  100 zł

Studia jednolite magisterskie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Specjalności: Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne, Doradztwo zawodowe, Pedagogika kryminologiczno – sądowa, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr: 2 100 zł

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 

Dokumenty proszę składać osobiście lub przesłać elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@okko.edu.pl lub listownie na adres: Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji:

Tel. 888 414 247

sekretariat@okko.edu.pl