Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار

REKRUTACJA NA STUDIA

ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE  

     

Executive Master of Business Administration (MBA)

 

Studia MBA Executive skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności do kadry zarządzającej. Studia MBA Executive oparte są na międzynarodowych standardach. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Quality Excellence wdrożona w modułach kursów MBA. Studia MBA Executive realizowane są w języku polskim. Absolwenci studiów MBA otrzymują dyplom uznawany na całym świecie. W Polsce dyplom MBA uprawnia posiadacza do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz.735).

Studia licencjackie i magisterskie oraz jednolite magisterskie

SZKOLENIE

Nowość! Pilot drona

Uprawnienia europejskie i krajowe do wykonywania lotówRodzaj szkolenia:
NSTS-06 BVLOS MR do 25 kg

Szkolenie obejmuje 30 godzin zegarowych

w tym:

 • 16 godzin szkolenia e-learning,
 • 11 godzin indywidualnej praktyki z Instruktorem,
 • 3 godzinny egzamin
 • Koszt szkolenia 6000 zł brutto
  Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania UE

Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając  Ulotka Drony

 

PROPOZYCJE SZKOLEŃ

dla nauczycieli

NEURODYDAKTYKA- NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

 

Program szkolenia obejmuje m.in

– sposób przekazywania umiejętności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się
– organizowanie własnego procesu uczenia się
– rozwijanie u uczniów kreatywności i innowacyjności
– uczenie koncentracji uwagi u uczniów
Czas trwania szkolenia 10 godzin.
Zapisy już trwają !

 

KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELI 

Odbiorcy: dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy

Program kursu:

 1. Kompetencje cyfrowe jako jedna z podstawowych kompetencji kluczowych.
 2. Realizacja podstawy programowej przy pomocy narzędzi, aplikacji, zasobów Internetu.
 3. TIK i otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu.
 4. Nauczanie na odległość – lekcje na odległość.
 5. Cyfrowy świat ucznia – multimedia w kształceniu.
 6. Bezpieczne korzystanie z Internetu.Cyberzagrożenia

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny, indywidualny  kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Koszt: 200 zł/ os

Zgłoszenia:

tel. 888 414 247 email: sekretariat@okko.edu.pl

                           

Jak promować kształcenie zawodowe?

Skuteczne techniki promocji szkół kształcących w zawodach.

 

Forma doskonalenia: warsztat

Liczba godz. 5h

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami z zakresu promocji
 2. Uczestnicy szkolenia będą zwiększać jakość promocji szkoły
 3. Uczestnicy szkolenia podniosą kompetencje społeczne z zakresu umiejętności miękkich
 4. Zapoznanie uczestników z etapami promocji kształcenia zawodowego
 5. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zawodowe przy uwzględnieniu nowoczesnych technik i technologii

Bloki tematyczne:

 1. Wizerunek szkolnictwa zawodowego
 2. Jakość kształcenia
 3. Nauka u pracodawcy
 4. Przykłady dobrych praktyk
 5. Promocja szkoły – wymóg czasów

Termin  szkolenia: Do indywidualnego uzgodnienia z Dyrekcją Placówki

Koszt szkolenia: 2 500 zł  (dla całej rady pedagogicznej)

 

Z głową w chmurze… zastosowanie aplikacji i zasobów

dostępnych w chmurze w nauczaniu przedmiotów 

 

 

Za pomocą bezpłatnych, prostych w obsłudze narzędzi można w prosty sposób i w krótkim czasie uatrakcyjnić lekcje podnosząc motywację i zaangażowanie uczniów do nauki, rozwijając ich zainteresowanie przedmiotem, zachęcając do dalszej, samodzielnej lub zespołowej pracy w czasie wolnym i wspomagających komunikację w grupie.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szeroki wybór bezpłatnych narzędzi dostępnych w sieci, z takich obszarów jak:

 • Interaktywne quizy na lekcji
 • Samodzielna praca ucznia
 • Chat z uczniami
 • Chmury wyrazowe
 • Aplikacje do odczytywania i tworzenia QRkodów
 • Zarządzanie klasą “w chmurze”
 • Tworzenie infografik i prezentacji

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Koszt szkolenia:  200 zł\os              

 

Zastosowanie TIK w nauczaniu różnych przedmiotów

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł internetowych.
 2. Wzrost motywacji nauczycieli.
 3. Kształcenie kompetencji nauczycieli przedmiotów  w zakresie przygotowania do efektywnego korzystania z multimediów.
 4. Zapoznanie z bezpłatnymi serwisami i platformami edukacyjnymi.

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Podstawy teoretyczne wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 • Platformy edukacyjne oraz aplikacje i programy przydatne w nauczaniu przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 • Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów
 • Trening warsztatowy w zakresie stosowania nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Cena za szkolenie: 200 zł\ os.                                

Szczegółowe informacje: tel. 888 414 247

 

POZOSTAŁE PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLEŃ 

RODO w szkole

Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu

ARTETERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Nauka krytycznego myślenia

 Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne wspierające edukacyjny i zawodowy

rozwój uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum

Tablica multimedialna jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu różnych przedmiotów

Współpraca i komunikacja między nauczycielem a rodzicami

 

 

 


 

vc_row]

[/vc_row]

Przydatne linki