Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی ترفند تضمینی بازی انفجار

 

NOWA REKRUTACJA

NA STUDIA PODYPLOMOWE  

 

       Executive Master of Business Administration (MBA)

– Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie

 

To jedyne w Polsce studia MBA przygotowujące tak kompleksowo do zarządzania w oświacie.

Studia MBA – Specjalistyczne Zarządzanie w Oświacie, pozwalają na zdobycie umiejętności zarządzania w oświacie, w połączeniu z nabytymi umiejętnościami managerskimi i businessowymi. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Quality Excellence wdrożona w modułach kursów MBA.

Więcej informacji na stronie: http://sgk.edu.pl/mba/

Executive Master of Business Administration (MBA)

Studia MBA Executive skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w szczególności do kadry zarządzającej. Studia MBA Executive oparte są na międzynarodowych standardach. Wysoką jakość kształcenia gwarantuje Quality Excellence wdrożona w modułach kursów MBA. Studia MBA Executive realizowane są w języku polskim. Absolwenci studiów MBA otrzymują dyplom uznawany na całym świecie. W Polsce dyplom MBA uprawnia posiadacza do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz.735).

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie zaprasza na kurs Operator Dronów UAV. Uczelnia  posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg.

Szkolenie teoretyczne – online (webinarium „na żywo” z instruktorem).
Szkolenie praktyczne – zajęcia z latania są ustalane indywidualnie z instruktorem

Szkolenie teoretyczne trwa ok. 14h, szkolenie praktyczne ok. 4h.

Po szkoleniu można podejść do egzaminu wewnętrznego, który jest jednocześnie egzaminem państwowym. Egzamin przeprowadza na miejscu instruktor prowadzący szkolenie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz klikając link

 

PROPOZYCJE SZKOLEŃ

NEURODYDAKTYKA- NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA

 

Program szkolenia obejmuje m.in

– sposób przekazywania umiejętności konsekwentnego i wytrwałego uczenia się
– organizowanie własnego procesu uczenia się
– rozwijanie u uczniów kreatywności i innowacyjności
– uczenie koncentracji uwagi u uczniów
Czas trwania szkolenia 10 godzin.
Zapisy już trwają !

 

KOMPETENCJE CYFROWE NAUCZYCIELI 

Odbiorcy: dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy

Program kursu:

 1. Kompetencje cyfrowe jako jedna z podstawowych kompetencji kluczowych.
 2. Realizacja podstawy programowej przy pomocy narzędzi, aplikacji, zasobów Internetu.
 3. TIK i otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu.
 4. Nauczanie na odległość – lekcje na odległość.
 5. Cyfrowy świat ucznia – multimedia w kształceniu.
 6. Bezpieczne korzystanie z Internetu.Cyberzagrożenia

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny, indywidualny  kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Koszt: 200 zł/ os

Zgłoszenia:

tel. 888 414 247 email: sekretariat@okko.edu.pl

                           

Jak promować kształcenie zawodowe?

Skuteczne techniki promocji szkół kształcących w zawodach.

 

Forma doskonalenia: warsztat

Liczba godz. 5h

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami z zakresu promocji
 2. Uczestnicy szkolenia będą zwiększać jakość promocji szkoły
 3. Uczestnicy szkolenia podniosą kompetencje społeczne z zakresu umiejętności miękkich
 4. Zapoznanie uczestników z etapami promocji kształcenia zawodowego
 5. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zawodowe przy uwzględnieniu nowoczesnych technik i technologii

Bloki tematyczne:

 1. Wizerunek szkolnictwa zawodowego
 2. Jakość kształcenia
 3. Nauka u pracodawcy
 4. Przykłady dobrych praktyk
 5. Promocja szkoły – wymóg czasów

Termin  szkolenia: Do indywidualnego uzgodnienia z Dyrekcją Placówki

Koszt szkolenia: 2 500 zł  (dla całej rady pedagogicznej)

 

Z głową w chmurze… zastosowanie aplikacji i zasobów

dostępnych w chmurze w nauczaniu przedmiotów 

 

 

Za pomocą bezpłatnych, prostych w obsłudze narzędzi można w prosty sposób i w krótkim czasie uatrakcyjnić lekcje podnosząc motywację i zaangażowanie uczniów do nauki, rozwijając ich zainteresowanie przedmiotem, zachęcając do dalszej, samodzielnej lub zespołowej pracy w czasie wolnym i wspomagających komunikację w grupie.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie szeroki wybór bezpłatnych narzędzi dostępnych w sieci, z takich obszarów jak:

 • Interaktywne quizy na lekcji
 • Samodzielna praca ucznia
 • Chat z uczniami
 • Chmury wyrazowe
 • Aplikacje do odczytywania i tworzenia QRkodów
 • Zarządzanie klasą “w chmurze”
 • Tworzenie infografik i prezentacji

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Koszt szkolenia:  200 zł\os              

 

Zastosowanie TIK w nauczaniu różnych przedmiotów

Cele i korzyści z udziału w szkoleniu

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł internetowych.
 2. Wzrost motywacji nauczycieli.
 3. Kształcenie kompetencji nauczycieli przedmiotów  w zakresie przygotowania do efektywnego korzystania z multimediów.
 4. Zapoznanie z bezpłatnymi serwisami i platformami edukacyjnymi.

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Podstawy teoretyczne wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 • Platformy edukacyjne oraz aplikacje i programy przydatne w nauczaniu przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 • Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów
 • Trening warsztatowy w zakresie stosowania nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania

Korzyści z udziału w kursie:

 • Imienny certyfikat
 • Konsultacje
 • Interaktywny kontakt z trenerem
 • Materiały szkoleniowe

Cena za szkolenie: 200 zł\ os.                                

Szczegółowe informacje: tel. 888 414 247

 

POZOSTAŁE PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLEŃ 

RODO w szkole

Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi w przedszkolu

ARTETERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Nauka krytycznego myślenia

 Nowatorskie rozwiązania dydaktyczne wspierające edukacyjny i zawodowy

rozwój uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum

Tablica multimedialna jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu różnych przedmiotów

Współpraca i komunikacja między nauczycielem a rodzicami

 

 

 


 

vc_row]

[/vc_row]

Przydatne linki