Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

REKRUTACJA TRWA !

 

NOWOŚĆ !!!  Wygodna forma studiowania przez platformę E-learningową

 

Pedagogika specjalna – studia jednolite pięcioletnie

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 •  Resocjalizacja z socjoterapią
 •  Spektrum autyzmu
 •  Oligofrenopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
KOSZT   – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA –  studia jednolite pięcioletnie

KOSZT – 1890 zł za I i II semestr, 1990 za pozostałe semestry

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie na studia mgr

Pedagogika – I i II stopień

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
 •  Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminologiczno – sądowa

KOSZT

Pedagogika I stopnia – 1680 zł za I i II semestr, 1890 za pozostałe semestry

Pedagogika II stopnia – 1890zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe semestry

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie na studia licencjackie

Podanie na studia mgr

 

* płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu ul. Czarnoleska 10

Szczegółowe informacje: sekretariat@okko.edu.pl   tel. 888 414 247