Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty

888 414 247 sekretariat@okko.edu.pl

Menu
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

 

REKRUTACJA  TRWA !

 

Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Cena za semestr Cena za semestr
Studia I stopnia (licencjackie)
Wydział Nauk Politycznych
Administracja rządowa i samorządowa 2540 zł 1590 zł
Amerykanistyka 2540 zł 1590 zł
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 2540 zł 1590 zł
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 2540 zł 1590 zł
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 2540 zł 1590 zł
Dziennikarstwo 2540 zł 1590 zł
Studia europejskie 2540 zł 1590 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
Wydział Nauk Politycznych
Administracja rządowa i samorządowa 1690 zł
Amerykanistyka 1690 zł
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 1690 zł
Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 1690 zł
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 1690 zł
Dziennikarstwo 1690 zł
Studia europejskie 1690 zł
Edukacja publiczna 1690 zł
Polityka zdrowotna w Polsce i UE 1690 zł
Zarządzanie w administracji 1690 zł
 

Studia I stopnia

Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) – są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością, np. licencjat politologii w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Absolwent studiów I stopnia, po obronie pracy dyplomowej zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Studia licencjackie trwają  sześć semestrów (3 lata). Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.

W ramach studiów I Stopnia Wydział Nauk Politycznych WSSMiA oferuje kształcenie na kierunku POLITOLOGIA w wielu atrakcyjnych specjalnościach.

Studia II stopnia

Studia II stopnia (studia magisterskie) – są to studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością, np. magister politologii w zakresie doradztwa personalnego i zarządzania personelem.

Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia i  trwa  4 semestry (2 lata). Oferujemy Studia magisterskie w systemie niestacjonarnym.  Rok akademicki (w systemie niestacjonarnym) rozpoczyna się 1 października. Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Nasze uczelnie jako jedne z nielicznych już dostosowują programy studiów do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, dzięki czemu bardziej efektywne i skuteczniej przygotowujemy studenta do potrzeb rynku, w tym lokalnego rynku pracy.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

OPŁATY

 

Miejsce składania dokumentów:

Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu

ul. Czarnoleska 10 (budynek PSP NR 17)

tel. 888 414 247; email: sekretariat@okko.edu.pl

Sekretariat czynny:

poniedziałek-piątek godz. 9.00-14.00